Zapraszamy absolwentów – gimnazjum, szkoły podstawowej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum, technikum.

Głównym celem szkoły jest wykształcenie wysokiej klasy specjalistów, wykształcenie absolwentów w taki sposób, aby byli atrakcyjni dla pracodawców lub mogli kontynuować naukę w szkołach wyższych.

U nas w wybranym przez siebie typie i systemie nauczania, masz szansę ukończenia szkoły średniej i przystąpienia do egzaminu maturalnego oraz egzaminu zawodowego.

Wszystkie zawody, w których kształcimy, zajmują pierwsze miejsca
w rankingach najbardziej poszukiwanych zawodów w kraju i krajach UE.

 

Założyciel Szkoły
dyr Zofia Depczyk

 

                             .                                       

Liceum ogólnokształcące
Policealna Szkoła Medyczna
Policealna Szkoła Zawodowa
Szkolenia i Kursy