O naszej edukacji

Liceum ogólnokształcące dla dorosłych

Chcesz podjąć naukę w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych i zdobyć wykształcenie , które daje szansę rozwoju i możliwość kontynuacji nauki na studiach wyższych? Trafiłeś pod właściwy adres! Zajęcia odbywają się w sobotę i niedzielę co 2 tygodnie, w systemie zaocznym. Czesne wynosi 99 zł za miesiąc. Po zakończeniu pełnego cyklu nauczania, Absolwenci otrzymują Świadectwo Ukończenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych i przystępują do matury. Głównym celem szkoły jest wykształcenie absolwentów, w taki sposób, aby byli nie tylko atrakcyjni dla pracodawców, ale również mogli kontynuować naukę w szkołach wyższych. Sprawiamy, że nauka w każdym wieku staje się możliwa, a nadrobienie programowych zaległości- proste i przyjemne.

Policealna szkoła zawodowa

Policealna szkoła zawodowa, to ważny krok w stronę wykształcenia cenionego na rynku pracy. Szkoła oferuje kształcenie na kierunkach takich jak:

  • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy- program obejmuje: podstawy ekonomiczne, analizę i ocenę zagrożeń, materiałoznawstwo, prawo pracy, podstawy psychologii, statystykę, szkolenia i popularyzację bhp, podstawy ergonomii i fizjologii oraz ochronę środowiska i ochronę p- poż. Nauka jest bezpłatna i trwa 3 semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym
  • Technik administracji– program obejmuje: podstawy prawa cywilnego, podstawy prawa pracy, język angielski w administracji, wykonywanie pracy biurowej a także postępowanie w administracji. Na tym kierunku czas trwania nauki wynosi 4 semestry, czyli 2 lata. Zajęcia są bezpłatne, prowadzone w systemie weekendowym.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej a po zdaniu egzaminu zewnętrznego organizowanego  w szkole przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, uzyskują odpowiednio tytuł – Technik Administracji, Technik Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i  otrzymują dyplom zawodowy.

Szkoła przykłada także uwagę to komfortu kształcenia- nieustannie inwestujemy w nowoczesne sprzęty, oraz przystosowujemy i ulepszamy sale do różnych kierunków nauki. Nie czekaj dłużej, już dziś zapoznaj się z ofertą bezpłatnych kierunków zawodowych w naszej szkole.

Policealna szkoła medyczna

W ofercie naszej szkoły proponujemy naukę na kierunkach takich jak:

Asystentka stomatologiczna- 1 rok

Higienistka stomatologiczna- 2 lata

Nauka na tych kierunkach obejmuje m.in. zasady techniki pracy w gabinecie stomatologicznym, edukację i promocję zdrowia, propedeutyka oraz komunikację społeczną. Zajęcia  odbywają się w systemie weekendowym. Czesne miesięczne wynosi: higienistka- 150 zł, asystentka- 120 zł.

Technik sterylizacji medycznej – 1 rok

Przedmioty, jakie wchodzą w zakres nauki na tym kierunku to m.in: zarys anatomii, technologia mycia i dezynfekcji, wykonywanie dekontaminacji medycznej, udzielanie pierwszej pomocy oraz działalność gospodarcza na rynku usług medycznych.  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym a czesne wynosi 100 zł

Rejestratorka medyczna – 1 rok

Program kształcenia obejmuje: organizację pracy na stanowisku rejestratorki medycznej, marketing i promocję usług medycznych, prowadzenie dokumentacji medycznej, komunikację z Klientem, obsługę Pacjenta oraz ćwiczenia z asertywności. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym – czesne 100 zł

Gwarantujemy praktyczne i solidne przygotowanie do uzyskania uprawnień państwowych do wykonywania wybranego zawodu, a co tym idzie możliwości atrakcyjnego zatrudnienia m.in. w przychodniach, gabinetach stomatologicznych, salonach spa, szkołach i przedszkolach.

Egzamin zawodowy potwierdzający kwalifikacje organizowany przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną odbywa się w naszej szkole. Możemy pochwalić się niemal 100 % zdawalnością.

Dietetyk -1 rok

Przedmioty: zasady zdrowej diety, tłuszcze białka i węglowodany, rodzaje diet, wpływ psychiki na sposób odżywiania. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Czesne wynosi : 150zł

Opiekunka dziecięca -2 lata 

Przedmioty: podstawy psychologii i komunikacji, podstawy anatomii, pierwsza pomoc, wychowanie i pielęgnacja dziecka. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym.

Czesne wynosi 100zł

 

 

O naszej edukacji

W naszych szkołach nabór prowadzimy cały rok możesz dołączyć praktycznie w każdej chwili.

Liceum dla dorosłych

Policealna szkoła medyczna

Policealna szkoła zawodowa