Cykl rekrutacji do naszych szkół trwa dwa razy w roku. Prowadzimy rekrutację letnią i zimową. Semestry rozpoczynają się odpowiednio we wrześniu lub w lutym.

Zasady  rekrutacji. 

Z oferty naszych szkół mogą skorzystać wszyscy, którzy ukończyli 18 lat i chcą dalej się rozwijać, zdobywać wiedzę bądź ją uzupełnić. Jeśli jesteś absolwentem gimnazjum, szkoły zawodowej lub 8-letniej szkoły podstawowej, możesz zacząć naukę w naszym liceum bez egzaminów wstępnych. Przyjęcie  następuje na podstawie kolejności zgłoszeń. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia  zgłoszenia jest złożenie w sekretariacie szkoły kompletu dokumentów.

NIE POBIERAMY OPŁATY WPISOWEJ