Program:

1. Podstawy prawa cywilnego

2. Podstawy prawa pracy

3. Język angielski w administracji

4. Wykonywanie pracy biurowej

5. Postępowanie w administracji

Czas trwania nauki: 4 semestry /2 lata/. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym, co 2 tygodnie.

Początek zajęć: Luty 2022

NAUKA JEST BEZPŁATNA