Asystentka Stomatologiczna – 1 rok

Higienistka Stomatologiczna – 2 lata

By przybliżyć zakres nauki, podajemy tematykę paru przedmiotów :
 •  Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
 •  Edukacja i promocja zdrowia
 •  Propedeutyka stomatologiczna
 •  Komunikacja społeczna
 • Działamy w systemie weekendowym – początek zajęć wrzesień  2022
 • Nie pobieramy wpisowego
 • czesne miesięcznie wynosi : higienista 150,00 zł, asystentka 120 zł
Zapraszamy zarówno Panie, jak i Panów!
Wszystkie zajęcia odbywają się w naszej siedzibie, posiadamy własny gabinet.
Szkoła posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły 
publicznej. Słuchacze tych kierunków mogą pochwalić się 100% zdawalnością 
egzaminów państwowych.

 

Technik sterylizacji medycznej

Przedmioty

 • Zarys anatomii
 • Technologia mycia i dezynfekcji
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej.Następnie przystępują do egzaminu i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje /z suplementem w języku angielskim/

 • Początek zajęć : Wrzesień  2022 /nauka trwa 1 rok/
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Czesne :100zł /miesięcznie

Szkoła posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej

 

Rejestratorka Medyczna

Program

 • Organizacja pracy na stanowisku rejestratorki medycznej
 • Podstawy marketingu i promocji usług medycznych
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Komunikacja interpersonalna z klientem
 • Obsługa pacjenta
 • Ćwiczenia z asertywności

Czas trwania : 1 rok

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym

Koszt 100 zł/miesiąc

Początek zajęć: Wrzesień 2022

Perspektywy pracy