TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Program:

 • Podstawy ekonomiczne i prawne
 • Analiza i ocena zagrożeń
 • Materiałoznawstwo
 • Prawo pracy
 • podstawy psychologii
 • Statystyka
 • Szkolenia i popularyzacja bhp
 • Podstawy ergonomii i fizjologii
 • Ochrona środowiska i ochrona p-poż

Czas trwania nauki: 3 semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym

Początek zajęć : Wrzesień 2022

NAUKA JEST BEZPŁATNA

TECHNIK ADMINISTRACJI

Program:

 •  Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 •  Język angielski w administracji
 •  Wykonywanie pracy biurowej
 •  Postępowanie w administracji

Czas trwania nauki: 4 semestry /2 lata/. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym, co 2 tygodnie.

Początek zajęć: Wrzesień 2022

NAUKA JEST BEZPŁATNA