Studium Edukacji „ELITA” istnieje od 2002 roku. Jest placówką oświatową /posiadającą uprawnienia szkoły publicznej/, która specjalizuje się w kształceniu ogólnym i zawodowym.

Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Mazowieckie Kuratorium Oświaty.

Szkoła ma już bogate doświadczenie na rynku edukacyjnym. W tym czasie wykształciliśmy kilkuset absolwentów.

Dowodem naszej skuteczności jest wysoka zdawalność egzaminów, zarówno maturalnych, jak i zawodowych.

W roku 2007/2008 uruchomiliśmy z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości
i Rozwoju Lokalnego studia podyplomowe.

Organizujemy też wiele kursów i szkoleń /więcej informacji o tej części naszej działalności na stronie www.szkolenia-manager.pl

Podziękowania za pomoc uchodźcom