Kursy potwierdzające następujące kwalifikacje zawodowe:
  • Sprzedawca
  • Opiekunka środowiskowa
  • Opiekun medyczny

Kursy trwają 1 lub 2 semestry w zależności od rodzaju wybranego zawodu i prowadzone są w systemie weekendowym.

Po ich ukończeniu słuchacze przystępują do egzaminu przed okręgową Komisją Egzaminacyjną i otrzymują potwierdzenie kwalifikacji zawodowych.