Technik sterylizacji medycznej

Przedmioty

  • Zarys anatomii
  • Technologia mycia i dezynfekcji
  • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
  • Udzielanie pierwszej pomocy
  • Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej.Następnie przystępują do egzaminu i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje /z suplementem w języku angielskim/

  • Początek zajęć : luty 2020 /nauka trwa 1 rok/
  • Zajęcia w systemie zaocznym
  • Czesne :100zł /miesięcznie

Szkoła posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej