NOWOŚĆ !!!

Od nowego roku szkolnego przyjmujemy również Panów

Asystentka Stomatologiczna – 1 rok

Higienistka Stomatologiczna – 2 lata

By przybliżyć zakres nauki, podajemy tematykę paru przedmiotów :
1. Zasady i techniki pracy w gabinecie stomatologicznym
2. Edukacja i promocja zdrowia
3. Propedeutyka stomatologiczna
4. Komunikacja społeczna
 • Działamy w systemie weekendowym – początek zajęć wrzesień  2018 r.
 • Nie pobieramy wpisowego
czesne miesięcznie wynosi :
– higienista   150,00 zł
Zapraszamy zarówno Panie, jak i Panów!
Wszystkie zajęcia odbywają się w naszej siedzibie, posiadamy własny gabinet.

Opiekun Medyczny

Przedmioty
 • Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 • Zarys anatomi
 • Zdrobie publiczne
 • Zarys psychologi i socjologii
 • Działalność gospodarcza
 • Zabiegi higieniczno-pielengnacyjne

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej. Następnie przystępują do egzaminu i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje /z suplementem w języku angielskim/

 •       Początek zajęć: wrzesień  2018 r. /nauka trwa 1 rok/
 •       Zajęcia w systemie zaocznym
 •       Czesne  150 miesięcznie

KURS DLA ASYSTENTEK STOMATOLOGICZNYCH

Ilość godzin : 30/zajęcia w niedzielę, zaświadczenia na drukach MEN

Koszt: 800 zł – z możliwością wpłaty w 2 ratach

Początek zajęć : wrzesień  2018r.

Technik sterylizacji medycznej

Przedmioty

 • Zarys anatomii
 • Technologia mycia i dezynfekcji
 • Wykonywanie dekontaminacji medycznej
 • Udzielanie pierwszej pomocy
 • Działalność gospodarcza na rynku usług medycznych

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły policealnej.Następnie przystępują do egzaminu i otrzymują dyplom potwierdzający kwalifikacje /z suplementem w języku angielskim/

 • Początek zajęć : wrzesień 2018 /nauka trwa 1 rok/
 • Zajęcia w systemie zaocznym
 • Czesne :100zł /miesięcznie

Szkoła posiada pozytywną opinię Ministerstwa Zdrowia oraz uprawnienia szkoły publicznej

 

 Dietetyka

Program

 • Zasady zdrowego stylu życia
 • Wstęp do psychodietetyki
 • Zasady prawidłowego żywienia
 • Rodzaje diet
 • Układanie diet różnych grup odbiorców ( dzieci, osób dorosłych, sportowców )
 • Suplementacja
 • Ziołolecznictwo

Czas trwania: 1 rok

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym

Koszt 150zł/miesiąc

Początek zajęć II połowa lutego 2019

 

 Rejestratorka Medyczna

Program

 • Organizacja pracy na stanowisku rejestratorki medycznej
 • Podstawy marketingu i promocji usług medycznych
 • Prowadzenie dokumentacji medycznej
 • Komunikacja interpersonalna z klientem
 • Obsługa pacjenta
 • Ćwiczenia z asertywności

Czas trwania : 1 rok

Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym

Koszt 100 zł/miesiąc

Początek zajęć II połowa lutego 2019