TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Program:

  1. Podstawy ekonomiczne i prawne
  2. Analiza i ocena zagrożeń
  3. Materiałoznawstwo
  4. Prawo pracy
  5. podstawy psychologii
  6. Statystyka
  7. Szkolenia i popularyzacja bhp
  8. Podstawy ergonomii i fizjologii
  9. Ochrona środowiska i ochrona p-poż

Czas trwania nauki: 3 semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym

Początek zajęć : wrzesień 2018

NAUKA JEST BEZPŁATNA