TECHNIK BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Program:

  1. Podstawy ekonomiczne i prawne
  2. Analiza i ocena zagrożeń
  3. Materiałoznawstwo
  4. Prawo pracy
  5. podstawy psychologii
  6. Statystyka
  7. Szkolenia i popularyzacja bhp
  8. Podstawy ergonomii i fizjologii
  9. Ochrona środowiska i ochrona p-poż

Czas trwania nauki: 3 semestry. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym

Początek zajęć : wrzesień 2018

NAUKA JEST BEZPŁATNA

TECHNIK ADMINISTRACJI

Program:

1. Podstawy prawa cywilnego

2. Podstawy prawa pracy

3. Język angielski w administracji

4. Wykonywanie pracy biurowej

5. Postępowanie w administracji

Czas trwania nauki: 4 semestry /2 lata/. Zajęcia prowadzone są w systemie weekendowym, co 2 tygodnie.

Początek zajęć: wrzesień 2018 r.

NAUKA JEST BEZPŁATNA