Kurs obejmuje następujące przedmioty:
  • Język polski
  • Język angielski
  • Język rosyjski
  • Matematyka
Zapewniamy wysoki poziom – w maju br. 100% naszych słuchaczy zdało egzamin maturalny.

Informacje o kursie

Dni Czas trwania Koszt
wtorek, środa, czwartek
w godzinach 17:00-19:00
październik 2014r. – kwiecień 2015r. 550 zł / jeden przedmiot